17/06/2024

Privacy Policy

Privacy Policy นโยบายความเป็นส่วนตัว ที่ผู้ให้บริการ ufabetvalleyum3.com จัดทำขึ้นเพื่อการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เข้าใช้บริการทุกท่านอย่างเป็นความลับและปลอดภัยที่สุดและไม่มีการเผยแพร่ข้อมูลต่างๆสู่สาธารณะอย่างแน่นอนมีเงื่อนไขดังต่อไปนี้

Privacy Policy

Privacy Policy นโยบายความเป็นส่วนตัว

 • นโยบายความเป็นส่วนตัว นโยบายความเป็นส่วนตัวที่ผู้ให้บริการจัดทำขึ้น เพื่อรักษาความปลอดภัยของข้อมูลต่าง ๆ
 • ข้อมูลที่เรารวบรวม ผู้ให้บริการจะทำการรวบรวมข้อมูลของสมาชิกที่ทำการสมัครสมาชิกใหม่ เช่น ชื่อ-นามสกุล หมายเลขบัญชีธนาคาร เบอร์โทรศัพท์มือถือ ID LINE และข้อมูลสำคัญต่าง ๆ
 • วิธีการรวบรวมข้อมูล ผู้ให้บริการจะทำการรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบของเอกสาร
 • การนำข้อมูลมาใช้ ผู้ให้บริการจะนำข้อมูล ที่จำเป็นมาใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์
 • การแชร์ข้อมูล ผู้ให้บริการจะไม่มีการนำข้อมูล ส่วนบุคคลของสมาชิกทุกท่านเผยแพร่สู่บุคคลที่สามเด็ดขาด
 • การจัดเก็บข้อมูล ผู้ให้บริการจะทำการจัดเก็บข้อมูลด้วยเทคโนโลยีที่มีความทันสมัยและปลอดภัยที่สุด
 • ข้อมูลของผู้อายุไม่ถึง 18 ปี ผู้ให้บริการไม่มีนโยบายการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปีเด็ดขาด
 • สิทธิ์ของผู้ใช้ สมาชิกทุกท่านสามารถปรับเปลี่ยนข้อมูลส่วนบุคคลของตนเองได้ผ่านช่องทาง contrac@ufabetvalleyum3.com
 • การปรับปรุงนโยบาย ผู้ให้บริการ ufabetvalleyum3.com ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัว โดยที่ไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • การติดต่อ หากมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ผ่านช่องทาง contrac@ufabetvalleyum3.com
 • วันที่นโยบายนี้บังคับใช้ นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2014
 • ภาษาของนโยบายนี้ นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้จัดทำขึ้นด้วยภาษาไทยเท่านั้น หากมีการเปลี่ยนแปลงขออนุญาตไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ผู้ให้บริการ ufabetvalleyum3.com ตระหนักถึงนโยบายความเป็นส่วนตัวและการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของ ผู้เข้าใช้บริการทุกท่านหากมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ผ่านช่องทาง contrac@ufabetvalleyum3.com

สมัครสมาชิก