23/02/2024

Terms and Conditions

Terms and Conditions คือ ข้อบังคับและเงื่อนไขในการเข้าใช้บริการเว็บ ufabetvalleyum3.com โดยสมาชิกใหม่ที่จะต้องการสมัครสมาชิก หรือ ท่านใดที่เป็นสมาชิกอยู่แล้ว จะต้องปฏิบัติตัวตามกฎอย่างเคร่งครัด โดยห้ามละเมิดกฎข้อใดข้อหนึ่งโดยเด็ดขาด เพื่อผลประโยชน์ต่อตัวของท่านเอง โปรดทำความเข้าใจในส่วนของกฎระเบียบให้ดีที่สุด เพื่อลดการเกิดข้อผิดพลาดในระหว่างการเข้าใช้งาน หากละเมิดกฎผู้ให้บริการจะตัดสิทธิ์การเป็นสมาชิกของท่านทันที

Terms and Conditions

ข้อบังคับและเงื่อนไข

  1. ประสบการณ์ผู้ใช้ : ผู้ใช้บริการจะต้องมีอายุที่มากกว่า 18 ปีขึ้นไป โดยการกรอกข้อมูลจะต้องกรอกข้อมูลที่เป็นจริงเท่านั้น หากละเมิดข้อบังคับนี้ท่านอาจจะถูกปฏิเสธการให้บริการเลยทันที
  2. ข้อมูลส่วนบุคคล : ทางผู้ให้บริการจะจัดเก็บข้อมูลส่วนตัวของท่านเป็นอย่างดี และ ทางเราจะไม่มีการเผยแพร่ข้อมูลส่วนตัวให้กับบุคคลอื่นเด็ดขาด หากไม่ได้รับการอนุญาตจากผู้ใช้บริการ
  3. การใช้งาน : ผู้ใช้บริการจะต้องปฏิบัติตัวตามกฎข้อบังคับที่เรากำหนดไว้ทุกข้อ ไม่ว่าจะเป็น การวางเงินเดิมพัน , การฝากเงิน , การถอนเงิน
  4. การยกเลิกสมาชิก : ทางผู้ให้บริการมีสิทธิ์ในการยกเลิกสถานะของผู้ใช้บริการได้ทุกเมื่อ หากท่านได้กระทำความผิดในส่วนของข้อบังคับต่าง ๆ ที่ทางผู้ให้บริการกำหนดไว้
  5. การปรับปรุงข้อบังคับและเงื่อนไข : ผู้ให้บริการเว็บ ufabetvalleyum3.com มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ได้ทุกเวลา โดยไม่จำเป็นที่จะต้องแจ้งให้ท่านได้ทราบล่วงหน้า
  6. สิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา : ข้อมูลทุกรูปแบบที่ปรากฏอยู่บนเว็บไซต์ ufabetvalleyum3.com จะถือเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของเราแต่เพียงผู้เดียว ไม่อนุญาตให้คัดลอกหรือนำไปใช้โดยเด็ดขาด
  7. ข้อตกลงทางกฎหมาย : กฎระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ จะถูกควบคุมโดยกฎหมายสากล หากท่านใดที่มีการละเมิดข้อบังคับจะถูกไต่สวนตามทางกฎหมายโดยทันที
  8. การติดต่อ : ผู้ใช้บริการท่านใดที่มีข้อคำถาม หรือ ต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อผู้ให้บริการได้ที่ contact@ufabetvalleyum3.com
  9. การละเมิดข้อตกลง : สำหรับผู้ใช้บริการที่เป็นสมาชิก หากท่านได้ละเมิดในส่วนของกฎระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ท่านจะถูกดำเนินการตามกฎหมายสากลโดยทันที
  10. การยอมรับข้อบังคับและเงื่อนไข : ผู้ใช้บริการที่เข้าใช้บริการเว็บไซต์ ufabetvalleyum3.com ทางผู้ให้บริการจะถือว่าท่านได้ยินยอมในทุก ๆ ข้อบังคับที่ทางเราได้กำหนดไว้โดยทันที
สมัครสมาชิก